fbpx

Održavanje

Home / Održavanje

Održavanje Bazena | Eurokerex-BH

HLORNI GRANULAT je brzotopeće sredstvo sa baktericidnim i bakteriostatskim djelovanjem, usporava rast i razmnožavanje algi. Koristi se za šok hlor tretman kod prvog punjenja vode u bazen ili kada voda počinje da se kvari. Dozira se rastopljen, direktno u vodu.

MAXI COMBI tablete su sporotopeće depo tablete sa produženim baktericidnim i algacidnim dejstvom. Pored hlora i agacida sadrži još i flokulant (sredstvo protiv mliječnog zamućenja). Sredstvo nove generacije, najčešće korišćeno jer veoma pojednostavljuje kondicioniranje vode. Dozira se preko plovnog dozatora ili preko poluautomatskog dozatora.

ALGEX je algacidno, tečno sredstvo, bez mirisa i pjene, služi za spriječavanje rasta i razvoja algi i pogodan je za sve vode i filtracione uređaje. Dozira se direktno u vodu.
ZIMSKI ALGEX Uobičajeno pravilo je da EUROPOOL bazene sa PVC lajnerom prezimljavamo napunjene vodom. Dodavanjem tečnosti za prezimljavanje (zimskog algexa) koja spriječava razmnožavanje algi u toku zime i taloženje vodenog kamenca će se znatno olakšati proljećno čišćenje bazena.
pH minus je lako topivo, kiselo reagujuće sredstvo i koristi se za snižavanje pH vrijednosti. Posle obilnih padavina se obavezno kontroliše i snižava pH vrijednost. Kod zatvorenih bazena, naročitio gdje su ugrađeni dehumiditatori i u slučaju kondicioniranja vode sa Nature2 uređajem, vodi se računa da pH uvijek bude u granicama. Dozira se rastopljen, direktno u vodu.

Svi navedeni preparati koje upotrebljavamo imaju Riješenje o zdravstvenoj ispravnosti i stavljanju u promet sanitarnog inspektora.

OPREMA ZA KONDICIONIRANJE VODE U BAZENIMA

PLOVNI DOZATOR, predviđen je za maxi combi tablete, plovi po površini vode.

– Poluautomatski dozatori

– Automatski dozatori

POLUAUTOMATSKI I AUTOMATSKI DOZATOR ZA HEMIKALIJE, služi za doziranje svih potrebnih sredstava za kondicioniranje vode i obezbjeđuje ujednačeni nivo hemikalija u bazenu.

OZON/UV
UV OPREMA ZA ODRŽAVANJE VODE U BAZENIMA

kao što je poznato, UV zraci određene talasne dužine imaju baktericidno, algicidno, virulicidno i fungicidno dejstvo. Upravo taj efekat je iskorišćen u ovoj opremi. Potreba za hlorom se smanjuje za 90%.Životni vijek cijevi je 7000-8000h

PH METAR

Uredjaj za mjerenje kvaliteta vode

SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE BAZENA

SREDSTVO PROTIV KAMENCA I HRĐE
– SREDSTVO ZA ODMAŠĆIVANJE
– SREDSTVO ZA UKLANJANJE LINIJE VODE
– SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE PVC LAJNERA

MREŽICE ZA BAZENE

POVRŠINSKA MREŽICA (aluminijumska ili plastična)

DUBINSKA MREŽICA (aluminijumska ili plastična)