DOPUNSKA OPREMA

Postoji širok spektar dopunske opreme koja se može i naknadno ugraditi u bazen uz napomenu da se jedino podvodno osvijetljenje, od sve dopunske opreme, mora ugraditi u toku izgradnje bazena, jer se naknadno ne može ugraditi.

PODVODNO OSVETLJENJE

Podvodno osvijetljenje značajno izdiže estetski izgled bazena. Standardni reflektori su od 300W/12V. U betonske bazene se ugrađuju specijalna kućišta koja treba da obezbijede vodonepropustnost bazena, dok se u betonske bazene sa PVC lajnerima ugraduju reflektori sa zaptivačima. Uz svaki tip ide i odgovarajuća razvodna kutija. Transformatori za napajanje podvodnog osvijetljenja su zaliveni, a po kapacitetu mogu da služe za napajanje jednog , dva ili tri reflektora.

Podv osv 1
Podv osv 7
POKRIVAČ ISO SOLARNI SA DRŽAČIMA I MOTALICOM

Specijalni pokrivač koji leži na površini vode i ima više važnih funkcija. Omogućava dogrijevanje vode i praktično produžava sezonu kupanja za dva mjeseca. Spriječava hlađenje vode u toku noći i hladnijih dana. Spriječava isparavanje vode, a time i sredstava za kondicioniranje vode čime se obezbijeđuje bolja hemijska stabilnost vode. Najzad, sprečava prljanje vode od prašine, lišća itd. Držači pokrivača su tako konstruisani da jedan čovjek sa lakoćom može i da pokrije i da otkrije bazen.

Pokrivac 1
Pokrivac 2
Folije 8
Folije 3
GRIJAČI VODE

Sastoji se od protočnog električnog grijača od 9 – 24kW, toplotnog izmjenjivača od 40 kW, cirkulacione pumpe, automatike sa termostatom i mogućnosti regulacije od 0 – 40°C, kompenzacione posude. Predstavlja jedan ekonomičan i dinamičan sistem za zagrijevanje vode u bazenu. Primjera radi, vrijeme potrebno da se 30m3 vode zagrije za Dt 10°C iznosi oko 12 sati . Održavanje jednom zagrijane vode ne iziskuje veće dnevne energetske potrebe od 3 – 4 kW.

Grijac vode 4