fbpx

PUMPE

PUMPE

Pumpa omogućava cirkulaciju vode u bazenu, a samim tim filtraciju i dezinfekciju iste.
Veoma je bitno da jačina pumpe bude odgovarajuća za količinu vode u bazenu i filter, kako bi filtracija bila što efektivnija.

pumpa