fbpx

Ovo je izuzetno atraktivan i jednistven dizajn bazena. Zbog preliva, koji se uglavnom postavlja na jedan zid, dobijate iluziju da se voda u bazenu spaja sa horizontom. Ova vrtsta bazena moze biti pravougaonog i nepravilnog oblika. Takođe, da biefekat spajanja sa horizontom bio što bolji, ovi bazeni se uglavnom rade na terenima koji su pod blagim nagibom ili na uzvišenju.

-Atraktivan dizajn
-Nivo vode skoro poravnat sa plažom