fbpx

Podvodno osvijetljenje značajno izdiže estetski izgled bazena. Standardni reflektori su od 300W/12V. U betonske bazene se ugrađuju specijalna kućišta koja treba da obezbijede vodonepropustnost bazena, dok se u betonske bazene sa PVC lajnerima ugraduju reflektori sa zaptivačima. Uz svaki tip ide i odgovarajuća razvodna kutija. Transformatori za napajanje podvodnog osvijetljenja su zaliveni, a po kapacitetu mogu da služe za napajanje jednog , dva ili tri reflektora.